Визнані дії недобросовісної конкуренції

Стрімкий розвиток економіки допомагає урізноманітнити товари і послуги на ринку. Чесна конкуренція сприяє розширенню галузі та безпосередньо покращує продукт та сервіс для споживачів.

Нажаль, не всі компанії дотримуються чесної гри на ринку і невизнаними діями бажають отримати конкурентні переваги. Такі компанії для просування своїх товарів вдаються до недобросовісної конкуренції, що суперечить торговим та іншим чесним принципам у господарській діяльності.

В Україні Антимонопольний комітет регулює питання і підтримує чесність по відношенню до споживача і виробника. Завдяки його роботі були виявлені порушення щодо чесної конкуренції серед антикорозійних емалей кількох брендів. У рекламній статті бренду конкурентів були надані неправдиві дані щодо властивостей продукту Alpina. Після аналізу рекламної статті Антимонопольним комітетом встановлені невідповідності у поданій інформації, а висновки необґрунтовано дискредитують товар бренду Alpina.

Наразі, Антимонопольний комітет України визнав факт недобросовісної конкуренції і порушення законодавства про рекламу. Осіб, винних у порушенні законодавства, притягнули до передбаченої законом адміністративної відповідальності та офіційного спростування статті.

Alpina, як надійний бренд, що є № 1 в Німеччині, завжди діє за правилами добросовісної конкуренції, надаючи правдиву інформацію щодо властивостей продукції.